Unexpected Challenges-Prince of Golf

Chiến thắng đã nghỉ hưu, Kao đã từng được biết đến là “Hoàng tử Golf” trong hơn một thập kỷ, nhưng giờ đây phải chịu đựng khó khăn về tài chính khi cửa hàng cơ sở golf của anh ta … Read More